Zadzwoń:

+48 698 861 271

ZIBI PROJEKT

Usługi projektowo-kosztorysowe

dla budownictwa

Zbigniew Mrugała

Ul. Leśna 2E

97-510 Ręczno

Tel. 698 861 271

NIP 534-236-99-17

biuro@zibiprojekt.pl

Kosztorysy

W zakresie kosztorysowania robót budowlanych oferujemy wykonanie opracowań dla kosztorysów budowlanych, kosztorysów remontowych:
  • Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich do przetargów
  • Przygotowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
  • Sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysów ofertowych dla firm wykonawczych
  • opracowanie kosztorysów inwestorskich do wniosków o dotację z UE i ARiMR
  • Aktualizacja kosztorysów do aktualnych cen rynkowych
  • Sprawdzanie i weryfikowanie kosztorysów
Wartość oferowanych prac i termin realizacji są indywidualnie negocjowane.Ceny kosztorysów w zasadniczej mierze uzależnione są od rodzaju kosztorysu (ofertowy, nakładczy, inwestorski) oraz ilości pozycji kosztorysowych. Do sporządzania przedmiarów nie wymagamy projektów w wersji papierowej ponieważ wykorzystujemy oprogramowanie CAD pozwalające precyzyjnie określać długości i powierzchnie.