Zadzwoń:

+48 698 861 271

ZIBI PROJEKT

Usługi projektowo-kosztorysowe

dla budownictwa

Zbigniew Mrugała

Ul. Leśna 2E

97-510 Ręczno

Tel. 698 861 271

NIP 534-236-99-17

biuro@zibiprojekt.pl

Przeglądy okresowe budynków

Wykonujemy przeglądy techniczne roczne i pięcioletnie budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków wielko powierzchniowych tj. hale przemysłowe, magazyny, budynki usługowe, biurowce.

Przegląd roczny to okresowa kontrola obiektów budowlanych – co najmniej raz w roku. Polega on na sprawdzeniu:

  • elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas jego użytkowania,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Przegląd półroczny to okresowa kontrola obiektów budowlanych – co najmniej dwa razy w roku, w terminie do 31 maja oraz do 30 listopada. Dotyczy obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz obiektów o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2.

Przegląd pięcioletni to okresowa kontrola obiektów budowlanych – co najmniej raz na 5 lat. Polega on na sprawdzeniu:

  • stanu technicznego obiektu i jego przydatności do użytkowania,
  • estetyki obiektu oraz jego otoczenia,
  • instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Z przeglądów spisywane są protokoły, a wyniki kontroli przedstawione są w formie raportu z podziałem na poszczególne branże.

Nasza firma przeprowadzając przeglądy okresowe obiektów budowlanych świadczy również usługi dotyczące Książki Obiektu Budowlanego, która jest podstawowym dokumentem obrazującym cykl życia obiektu budowlanego. Obowiązek posiadania i prowadzenia książki obiektu budowlanego precyzują przepisy ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.

Ceny tego rodzaju usług uzależnione są w zasadniczej mierze od powierzchni zabudowy (lub dachu), liczy kondygnacji, ilości obiektów. Im większy budynek tym cena jednostkowa będzie niższa. Dlatego preferujemy wycenę indywidualna po wykonaniu oględzin w naturze.