Zadzwoń:

+48 698 861 271

ZIBI PROJEKT

Usługi projektowo-kosztorysowe

dla budownictwa

Zbigniew Mrugała

Ul. Leśna 2E

97-510 Ręczno

Tel. 698 861 271

NIP 534-236-99-17

biuro@zibiprojekt.pl

Świadectwa energetyczne

Po wejściu w życie zapisów ustawy Prawo budowlane w 2009 roku precyzującej zagadnienia związane z Certyfikatami Energetycznymi, żaden budynek, mieszkanie czy dom nie może być wybudowany, sprzedane czy też wynajęty bez wykonania Certyfikatu.

Certyfikaty Energetyczne wykonuje się w formie świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego określenie wielkości energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną.

Obowiązek posiadania Świadectwa Energetycznego nie dotyczy obiektów:

  1. podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  2. używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
  3. przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
  4. niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
  5. przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;
  6. mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  7. wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2. Jest nieodzownym dokumentem wymaganym m.in. podczas starań otrzymania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.

Wykonujemy świadectwa energetyczne budynków zgodnie z wytycznymi zawartymi w Prawie Budowlanym.

Wybierając nasze biuro otrzymują Państwo gwarancję precyzyjnego wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Do każdego certyfikatu energetycznego załączamy uprawnienia z kontaktem do projektanta.
Krótkie terminy oraz niskie ceny zachęcą Państwa do współpracy z Naszą pracownią.

Koszt wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej uzależniony jest od rodzaju budynku (jednorodzinny, usługowy, przemysłowy) oraz od jakości posiadanej dokumentacji budowlanej dlatego zawsze szacowany jest indywidualnie.